HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka na oglasnoj ploči stambene zgrade

 

Objavljeno 4.12.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi kako je predstavnik suvlasnika stambene zgrade u kojoj stanuje učinio dostupnim na oglasnoj ploči Rješenje o povezivanju zemljišnih knjiga i registra sklopljenih ugovora za zgradu koje, između ostalog, sadrži njezine osobne podatke (ime i prezime, OIB, opis etaže čiji je vlasnik te podatke o teretu/ uknjižbi založnog prava/ ugovoru o stambenom kreditu).

Zahtjev je osnovan.

U cjelokupno provedenom postupku utvrđeno je kako je predstavnik suvlasnika stambene zgrade učinio dostupnim na oglasnoj ploči Rješenje o povezivanju zemljišnih knjiga i registra sklopljenih ugovora za zgradu koje, između ostalog, sadrži osobne podatke podnositeljice zahtjeva, a koje osim imena i prezimena sadrži i druge osobne podatke podnositeljice zahtjeva koji se upisuju u zemljišne knjige, a vezani su uz vlasništvo nekretnine.

Osobni podaci suvlasnika mogu se objavljivati na oglasnoj ploči stambene zgrade samo u slučaju da za isto postoji pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, javnom objavom osobnih podataka na oglasnoj ploči narušava se privatnost suvlasnika budući da takvi podaci postaju dostupni i drugim osobama (posjetiteljima) koji nisu stanari stambene zgrade.

U konkretnom slučaju predstavnik suvlasnika je podnositeljicu zahtjeva, kao i ostale suvlasnike stambene zgrade, mogao obavijestiti o donesenom Rješenju o povezivanju zemljišnih knjiga i registra sklopljenih ugovora za zgradu primjerice objavom na zajedničkom sastanku suvlasnika zgrade ili dostavljanjem obavijesti/ rješenja u poštanske sandučiće, odnosno na drugi odgovarajući način, a sve u svrhu zaštite od javne dostupnosti osobnih podataka suvlasnika stambene zgrade.

Više u Rješenju.

X
Skip to content