HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka političara u lokalnim medijima (primanja od Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini)

Objavljeno 13.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je odgovorna osoba objavila njegove osobne podatke u medijima s namjerom da ga se diskriminira, točnije da je na portalu objavljen članak u kojem su objavljeni njegovi osobni podaci.

Po zaprimanju predmetnog zahtjeva, Agencija je od strane Pučkog pravobranitelja, Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb zaprimila na nadležno postupanje pritužbu (podnositelja zahtjeva) u kojoj podnositelj ističe kako je odgovorna osoba u XY u lokalnim medijima i na svojoj Facebook stranici objavio kako je podnositelj zahtjeva korisnik prava iz socijalne skrbi te kako su njegovi podaci objavljeni s ciljem stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg i uvredljivog okruženja što dovodi do diskriminacije temeljem imovnog stanja.

Zahtjev se odbija kao neosnovan.

Više u Rješenju

X
Skip to content