HR | EN

logo
header pozadina-min

Povlačenje suglasnosti o uspostavi videonadzornog sustava u stambenoj zgradi

 

Objavljeno 4.12.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanjem povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljice zahtjeva navodi kako je u i na stambenoj zgradi na adresi X 12. siječnja 2023. uspostavljen videonadzorni sustav koji se sastoji od tri videonadzorne kamere, da je 18. siječnja 2023. društvu upravitelj zgrade dostavljena potpisna lista šest suvlasnika koji više nisu suglasni za postavljanje videonadzornog sustava i čiji suvlasnički dijelovi iznose ukupno 279,07 m2 te da slijedom navedenog ne postoji potrebna 2/3 suglasnost suvlasnika koja se računa po suvlasničkim udjelima te da nije ispunjen uvjet za uspostavu videonadzornog sustava i za zakonitu obradu osobnih podataka koji je propisan člankom 31. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Isto se navodi da u i na stambenoj zgradi nema oznake da je objekt pod videonadzorom niti obavijesti koje treba sadržavati podatke u skladu s odredbama čl. 27. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev nije osnovan.

Tijekom postupka utvrđeno je da je na predmetnoj stambenoj zgradi izvješena obavijest o postavljenom videonadzornom sustavu i sadrži informacije propisane člankom 27. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

S obzirom na činjenicu da Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka člankom 31. ne navodi na koji način bi suglasnost suvlasnika trebala biti dana, odnosno, ne propisuju formu kojom se prikuplja suglasnosti, u predmetnom slučaju prikupljene suglasnosti, pored onih vlastoručnim potpisom, a dane putem elektroničke pošte smatraju se legitimnim. Slijedom navedenog ispunjeni su zakonski uvjeti za uspostavu videonadzornog sustava u i na stambenoj zgradi na predmetnoj adresi.

U svezi činjenice da se g. X u ime grupe stanara obratio društvu upravitelju predmetne stambene zgrade sa zahtjevom za obustavom uspostave videonadzornog sustava u stambenoj zgradi na predmetnoj adresi, prilažući potpisnu listu stanara koji povlače svoju suglasnost, a nakon što je odluka o uspostavi videonadzora na nivou svih suvlasnika donesena potrebnom 2/3 većinom suvlasničkih dijelova, Agencija ističe da takav jednostrani zahtjev nema pravno utemeljenje za poduzimanje radnji u smislu preispitivanja zakonitosti uspostave videonadzornog sustava, već je potrebno da suvlasnici stambene zgrade, imajući u vidu odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, većinom glasova donesu odluku o pokretanju postupka provjere/prikupljanja suglasnosti suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova za uspostavu videonadzornog sustava.

Više u Rješenju.

X
Skip to content