HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 16. listopada 2023.

Prosljeđivanje cjelokupne dokumentacije otkaza ugovora o radu putem e-maila trećim osobama

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je njegov bivši poslodavac, društvo X, točnije prokurist predmetnog društva s e-maila, na više desetaka njemu poznatih i nepoznatih e-mail adresa proslijedio njegove osobne podatke te pritom iznio klevete i uvrede. Dodatno podnositelj navodi kako je bio zaposlenik društva od 2006. godine do 12. svibnja 2020. godine kada je dobio izvanredni otkaz čiju zakonitost osporava u radnom sporu. Isto tako podnositelj navodi kako je do 03. rujna 2020. godine obnašao dužnost predsjednika nadzornog odbora predmetnog društva.

Zahtjev je djelomično osnovan.

Agencija je zatražila od društva kao voditelja obrade očitovanje da isto navede temeljem koje pravne osnove te u koju zakonitu/opravdanu svrhu su osobni podaci podnositelja zahtjeva bili proslijeđeni na e-mail adrese različitih primatelja. Nastavno na zatraženo, Agencija je zaprimila očitovanje u kojem društvo navodi kako je podnositelj zahtjeva s danom 12. svibnja 2020. godine izvanrednim otkazom ugovora o radu (zbog grube povrede obveza iz radnog odnosa i gubitka povjerenja u radnika) prestao biti radnik predmetnog društva. Istovremeno, s raskidom ugovora isti je izgubio podršku bivšeg poslodavca za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Predmetno društvo nadalje navodi kako je sporni e-mail sa cjelokupnom priloženom dokumentacijom poslan s namjerom zaustavljanja svih aktivnosti i rada podnositelja zahtjeva u udruzi. Otkazom koji je uručen podnositelju zahtjeva, isti je izgubio svoj izvorni mandat jer ga je kao jednog od svojih predstavnika delegiralo predmetno društvo kao bivši  poslodavac. Također, društvo ističe kako je dokumentacija koja je sadržaj e-maila ujedno dokaz da podnositelj zahtjeva više nije radnik društva te da nema potporu poslodavca za obnašanje bilo kakve funkcije u udruzi.

Također, predmetno društvo ističe kako je spornim e-mailom namjeravalo utjecati na odluku predsjednika udruge te pravovremeno izmijeniti točke Dnevnog reda Skupštine udruge. U slučaju da predmetno društvo nije poslalo sporni e-mail sa priloženom dokaznom dokumentacijom predsjedniku i svim predstavnicima članicama udruge, podnositelj zahtjeva bi nakon razrješenja s funkcije člana Nadzornog odbora nastavio bez utemeljene potpore obnašati funkciju počasnog člana udruge, s čime se društvo kao član udruge, zbog skrivljenog otkaza i gubitka povjerenja u radnika, nikako ne može složiti.

Dodatno, društvo ističe da pomoćnik direktora predmetnog društva i prokurist društva smatraju da su sporni osobni podaci podnositelja zahtjeva, kao bivšeg člana Nadzornog odbora, a u svrhu obnašanja funkcija, već unaprijed poznati svim predstavnicima članova udruge kojima je e-mail bio i upućen. Nadalje ističe se kako su se privatni podaci (ime i prezime, adresa, OIB) kako podnositelja zahtjeva, tako i ostalih predstavnika članova u više navrata već prethodno pojavljivali u dokumentaciji drugačije naravi koja je kružila udrugom, a na koje u tim prilikama podnositelj zahtjeva nije imao prigovor (primjerice: popisi zainteresiranih predstavnika za besplatna stručna putovanja). Zaključno, društvo navodi kako s obzirom na to da je Otkaz ugovora o radu (sa svim njegovim sastavnicama) podnositelja zahtjeva, pravno gledano, utemeljeni dokaz gubitka potpore za obnašanje funkcija u Udruzi, bilo je nužno priložiti ga, uključujući i dokaze da je poslan (povratnice).

U cjelokupno provedenom postupku je utvrđeno kako za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane društva kao voditelja obrade ne postoji zakonita/opravdana svrha i pravna osnova odnosno da je njegovo postupanje protivno člancima 5.1. a), 5.1. b) i 6.1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Budući da je u ovoj upravnoj stvari utvrđeno kako je postupanjem društva došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva, Agencija je odlučila društvu kao voditelju obrade izdati službenu opomenu za utvrđeno kršenje prava na zaštitu predmetnih osobnih podataka, osobito zbog nepostojana pravne osnove iz članka 6. za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva kao bivšeg radnika drugim primateljima.

Više u Rješenju.

 

X
Skip to content