HR | EN

logo
header pozadina-min

Prosljeđivanje osobnih podataka korisnika rent-a-car nadležnim tijelima u slučaju prometnog prekršaja

Objavljeno 11.8.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je koristio usluge rent-a-car društva te je zaprimio dopis nadležnih službi Talijanske Republike vezano uz krivo parkiranje. Nadalje, podnositelj navodi kako je kontaktirao predmetno društvo tražeći da mu isto dostavi dokument na temelju kojeg su njegovi osobni podaci proslijeđeni trećoj osobi. Uz svoj zahtjev podnositelj je dostavio odgovor predmetnog društva u kojem se navodi kako predmetno društvo nije ovlašteno prosljeđivati dokument nadležnog tijela Talijanske Republike na temelju kojeg je obavljena dostava njegovih podataka s obzirom na to da se radi o službenom dokumentu nadležnog tijela koji je naslovljen na društvo te kao takav predstavlja dio poslovne dokumentacije. Stoga podnositelj osporava navedeno postupanje društva te ističe kako isto nije bilo ovlašteno proslijediti njegove osobne podatke bez informiranja i njegove suglasnosti.

Zahtjev nije osnovan.

U cjelokupno provedenom postupku utvrđeno je da je za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane predmetnog voditelja obrade društva postojala pravna osnova iz članka 6. 1. b) Opće uredbe o zaštiti podataka s obzirom na to da se u konkretnom slučaju obrada/ prosljeđivanje podataka odnosi na kontekst ugovora, kao i pravna osnova iz članka 6. 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka jer je voditelj obrade imao legitimni interes za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva koji je počinio prekršaj vozilom koje je u njegovom vlasništvu. Isto tako, a vezano uz pozivanje podnositelja zahtjeva na pravo na pristup osobnim podacima/ traženim informacijama, utvrđeno je kako je u konkretnom slučaju društvo XY postupilo sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka te je zahtjev podnositelja u dijelu u kojem tvrdi kako mu nije dostavljena cjelokupna dokumentacija odnosno kako mu nisu pružene tražene/specificirane informacije valjalo odbiti kao neosnovan.

Više u Rješenju.

X
Skip to content