HR | EN

logo
header pozadina-min

Savjetovanje o zaštiti osobnih podataka “5 godina primjene GDPR-a: problemi, rješenja, kazne i primjeri dobre prakse”, 5. svibnja 2023.

Agencija za zaštitu osobnih podatka i Hrvatska gospodarska komora 5. svibnja 2023. godine s početkom u 10 sati organiziraju savjetovanje „5 godina primjene GDPR-a: problemi, rješenja, kazne i primjeri dobre prakse“, u Zagrebu, Rooseveltov trg 2 (Hrvatska gospodarska komora).

Ovo savjetovanje HGK i Agencija organiziraju povodom 5. obljetnice Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a), zakonskog propisa koji se izravno u cijelosti primjenjuje u Europskoj uniji od 25. svibnja 2018. godine, a koji je označio prekretnicu u području zaštite osobnih podataka te značajno promijenio svijest o važnosti zaštite osobnih podataka kod poslovnih subjekata i pojedinaca.

Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji.

Opća Uredba o zaštiti podataka određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke. Opću uredbu o zaštiti podataka dužni su primjenjivati svi poslovni subjekti koji prikupljaju, pohranjuju i na bilo koji način obrađuju osobne podatke hrvatskih građana i građana s područja Europskog gospodarskog prostora.

Također, ono na što želimo posebno ukazati na 5. obljetnicu GDPR-a: sve organizacije koje obrađuju osobne podatke moraju biti upoznate s pravima pojedinaca vezano za obradu njihovih osobnih podataka te im omogućiti da ostvare svoja prava.

Mnogobrojne nadzorne, ali i edukativne aktivnosti koje je Agencija provela jasno su pokazale da razina usklađenosti s zakonodavnim okvirom za zaštitu podataka u Republici Hrvatskoj nije na zadovoljavajućoj razini. Agencija kontinuirano pruža potporu prvenstveno službenicima za zaštitu osobnih podataka i mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz projekte EU-a ARC i ARC2.

Krajnje je vrijeme je da poduzeća, tijela javne vlasti i svi voditelji/izvršitelji obrade shvate da je rok za prilagodbu odavno prošao te kako nakon 5 godina od početka pune primjene GDPR-a, neinformiranost i neznanje ne mogu predstavljati opravdanje i izgovor za kršenje temeljnih prava hrvatskih i europskih građana.

Nadalje, ovom prilikom Agencija želi ukazati i na ključnu ulogu u sustavu zaštite osobnih podataka koju imaju službenici za zaštitu podataka, a upravo oni su vrlo često najslabija karika. Osim odgovarajućeg znanja iz područja zaštite osobnih podataka, službenici moraju dobro poznavati poslovne procese organizacije u kojoj rade, kontinuirano se educirati, a ujedno i educirati zaposlenike u organizaciji u kojoj djeluju kao službenici.

Cilj organizacije ovog savjetovanja je pružiti voditeljima i izvršiteljima obrade i službenicima za zaštitu podataka mogućnost da se upoznaju s najnovijim trendovima i primjerima dobre prakse iz područja zaštite osobnih podataka, podijele s AZOP-ovim stručnjacima probleme s kojima se susreću u primjeni GDPR-a te uz njihovu potporu nađu rješenja koja će podići razinu usklađenosti u njihovim organizacijama na višu razinu.

Agencija ističe kako ulaganje u zaštitu osobnih podatka i informacijsku sigurnost već dugo nije ulaganje koje je potrebno i poželjno, već je postalo ulaganje koje je nužno i neophodno za uspješno poslovanje.

GDPR je došao s namjerom da ostane, a zaštita podataka će u eri velikih podataka i umjetne inteligencije postajati sve važnija, kao što smo mogli vidjeti na primjeru zabrane Chat GPT-a u Italiji, čije je korištenje zbog kršenja GDPR-a zabranilo talijansko nadzorno tijelo za zaštitu podataka.

Broj mjesta je ograničen pa pozivamo sve zainteresirane predstavnike voditelja i izvršitelja obrade da se čim prije prijave za sudjelovanje putem registracijskog obrasca, a najkasnije do 2. svibnja 2023. godine u 12 sati. Sudjelovanje je besplatno, a prijava je obavezna. Prijave se zaprimaju putem Hrvatske gospodarske komore na linku: https://www.hgk.hr/savjetovanje-o-zastiti-osobnih-podatka-5-godina-primjene-gdpr-a-problemi-rjesenja-kazne-i-primjeri-dobre-prakse  

Ukoliko imate pitanja koja biste htjeli postaviti predavačima ili predložiti teme za diskusiju, molimo da ih dostavite putem registracijskog obrasca.

 

PROGRAM SAVJETOVANJA:

10:00 – 10:10 Uvodni govori

dr.sc. Petar Mišević, savjetnik predsjednika HGK i prorektor Sveučilišta Sjever

Zdravko Vukić, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i član Europskog odbora za zaštitu podataka

 

10:10 – 11:00 „Usklađivanje poslovnih procesa s GDPR-om: u čemu organizacije najviše griješe?“

Marko Trošelj, mag.iur, viši savjetnik specijalist, Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

11:00 – 12:00 „Nadzorne i istražne aktivnosti AZOP-a: što morate znati i kako se pripremiti?“

Mario Milner, načelnik Sektora za nadzor, istrage i zaštitu prava ispitanika, Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

12:00 – 12:45 PAUZA

 

12:45 – 13:45 „Kazne za prekršitelje GDPR-a i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka: praksa AZOP-a i EU nadzornih tijela za zaštitu podataka“

 

Iva Katić, mag.iur, predsjednica Povjerenstva za izricanje upravnih novčanih kazni, Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

13:45 – 14:45 „Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka: primjeri dobre prakse“

 

Marko Šijan, dipl.ing., viši savjetnik specijalist, Agencija za zaštitu osobnih podataka i član EDPB-ove Podskupine za tehnologiju

 

14:45 – 15:30 „Savjetodavne aktivnosti AZOP-a: ARC 2 projekt i koordinirana akcija Europskog odbora za zaštitu podataka namijenjena službenicima za zaštitu podataka“

Anamarija Mladinić, voditeljica Službe za pravno savjetovanje, suradnju i projekte i članica Ureda Odbora Konvencije 108 Vijeća Europe

 

A

Povezano

X
Skip to content