HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 19.10.2023.

Traženje preslike osobne iskaznice prilikom ažuriranja osobnih podataka

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositeljica zahtjeva navodi kako ju je kartična kuća tražila presliku njezinog osobnog dokumenta – osobne iskaznice prilikom ažuriranja njezinih osobnih podataka sukladno posebnim propisima.

Zahtjev nije osnovan.

U ovom upravnom postupku utvrđeno je kako su u konkretnom slučaju bili ispunjeni uvjeti poštene i zakonite obrade osobnih podataka iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve iz razloga što je predmetno društvo dokazalo postojanje zakonite pravne osnove za obradu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva u navedenom opsegu prikupljanja osobnih podataka te prikupljanja preslike osobnog dokumenta-osobne iskaznice. Dakle, osobni podaci podnositeljice zahtjeva su obrađivani na pošten, zakonit i transparentan način kako to nalažu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju.

 

X
Skip to content