HR | EN

logo
header pozadina-min

Uvid u službenu e-poštu nakon prestanka radnog odnosa

 

Objavljeno 22.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je obnašao funkciju odgovorne osobe društva X te kako mu je prestao radni odnos u predmetnom društvu. S tim u vezi podnositelj navodi kako mu je uskraćen pristup službenoj e-mail adresi odnosno kako mu je bivši poslodavac blokirao pristup istoj. Nadalje podnositelj ističe kako želi iskoristiti pravo uvida u pristigle e-poruke iz razloga što ne zna tko šalje e-mail poruke namijenjene isključivo njemu osobno odnosno iz razloga što na predmetnu e-mail adresu pristižu informacije glede roditeljskih i privatnih računa, a kojima nema pristup. Zaključno podnositelj ističe kako traži od bivšeg poslodavca da mu isti omogući pristup njegovom sandučiću, odnosno, ako to nije moguće, da se isti izbriše. Dodatno, podnositelj ističe kako isti želi znati je li njegova e-pošta zlouporabljena, odnosno kako isti želi zaštitu osobnih podataka.

Uz svoj zahtjev, podnositelj je dostavio odgovor društva X od 03. lipnja 2022. godine upućenog podnositelju putem elektroničke pošte u kojem je obavijestio podnositelja kako mu ne može proslijediti podatke (lozinku) vezane uz korisnički račun, s obzirom na to da je ista u vlasništvu društva X, a on nije više radnik predmetnog društva. Također, u predmetnom odgovoru je navedeno kako će društvo u roku od 6 mjeseci obrisati e-mail adresu kada se stvore uvjeti da na istu više neće pristizati e-mail poruke važne za poslovanje društva X te da će o istome podnositelj biti obaviješten na vrijeme.

Zahtjev nije osnovan.

Društvo X kao voditelj obrade i bivši poslodavac podnositelja zahtjeva, nije postupio protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka kada je podnositelja zahtjeva odbio sa njegovim zahtjevom za pristup pretincu službene e-mail adrese. Naime, u trenutku traženja pristupa e-mail adresi, prestao je radni odnos između podnositelja zahtjeva i društva X kao poslodavca, stoga u konkretnom slučaju ne postoji više zakonita svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka za prosljeđivanje informacija vezanih uz korisnički račun podnositelju zahtjeva kao bivšem radniku.

Također, a s obzirom na to da je radni odnos između podnositelja zahtjeva i društva X prestao s danom 19. svibnja 2022. godine, a predmetna e-mail adresa ugašena s danom 17. kolovoza 2022. godine, navedeni vremenski rok bi se smatrao optimalnim, a sve kako bi se zaštitili interesi i bivšeg radnika i bivšeg poslodavca nakon prestanka radnog odnosa.

Više u Rješenju.

X
Skip to content