HR | EN

logo
header pozadina-min

Obavijest voditeljima i izvršiteljima obrade

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) stupila je na snagu 24. svibnja 2016....

Važne napomene za voditelje i izvršitelje obrade

VAŽNE NAPOMENE VODITELJIMA OBRADE I IZVRŠITELJIMA OBRADE VEZANO ZA PRIMJENU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA BR. 2016/679 Tko je  voditelj obrade osobnih podataka? Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima...

Informiranje građana u AZOP-u, 25. svibnja 2018.

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će dana 25. svibnja 2018. godine u prostorijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14 (I kat), imati mogućnost informiranja o zaštiti osobnih podataka kao i o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)....

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Poštovani/e, obavještavamo Vas da je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2018., objavljen u Narodnim novinama NN 42/2018 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html te da stupa na...

Promotivni spotovi- Opća uredba o zaštiti podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka izradila je 14 promotivnih spotova odnosnih na Opću uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja se počinje primjenjivati u svim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine i donosi značajne promjene kako na području...

X
Skip to content