HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava Odluke o korištenju godišnjeg odmora na oglasnoj ploči

Objavljeno 15.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva  navodi kako je ravnateljica Centra za socijalnu skrb u ožujku 2022. godine na oglasnoj ploči stavila Odluku o korištenju godišnjeg odmora s njegovim osobnim podacima bez da je podnositelj zahtjeva dao svoju suglasnost/privolu.

Uz zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, podnositelj zahtjeva Agenciji je dostavio fotografiju Odluke o rasporedu korištenja preostalog godišnjeg odmora za 2021. godinu koja sadrži njegove osobne podatke, a tako i podatke ostalih zaposlenika Centra.

Zahtjev je osnovan.

Agencija je u ovom upravnom postupku utvrdila kako u konkretnom slučaju za obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva i ostalih zaposlenika ne postoji pravna osnova i zakonita (opravdana) svrha  u smislu članka 6. i 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju

A

Povezano

Uvid u službeni e-mail nakon prestanka radnog odnosa

Uvid u službenu e-poštu nakon prestanka radnog odnosa   Objavljeno 22.11.2023. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je obnašao funkciju...

X
Skip to content