HR | EN

logo
header pozadina-min

Početak koordinirane provedbene aktivnosti EDPB-a vezano za ulogu službenika za zaštitu podataka

OBAVIJEST – Upitnik o imenovanju i položaju službenika za zaštitu podataka

Bruxelles, 15. ožujka 2023. – Europski odbor za zaštitu podataka započeo je svoju koordiniranu provedbenu aktivnost za 2023. Tijekom 2023. godine, 26 tijela za zaštitu podataka diljem Europskog gospodarskog prostora i Europski nadzornik za zaštitu podataka sudjelovat će u Koordiniranom provedbenom okviru – CEF 2023 na temu imenovanja i uloge službenika za zaštitu podataka (DPO).

Službenici za zaštitu podataka kao posrednici između tijela za zaštitu osobnih podataka, pojedinaca i poslovnih subjekata igraju ključnu ulogu u doprinosu usklađivanja sa zakonodavnim okvirom o zaštiti osobnih podataka i promicanju učinkovite zaštite prava ispitanika.

Kako bi se ocijenilo imaju li službenici adekvatnu ulogu u svojim organizacijama, kako je propisano u člancima 37.- 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i dovoljnih resursa potrebnih za izvršavanje svojih zadataka, tijela za zaštitu podataka (DPA) koja sudjeluju, primijenit će CEF na nacionalnoj razini na više načina:

– službenicima za zaštitu podataka bit će upućeni upitnici kao pomoć pri utvrđivanju činjenica ili upitnici za utvrđivanje opravdanosti službene istrage;

– provođenje službene istrage;

– praćenje službenih istraga koje su u tijeku. 

Rezultati zajedničke inicijative koordinirano će se analizirati, a tijela za zaštitu podataka će odlučiti o mogućem daljnjem nadzoru na nacionalnoj razini i daljnjim mjerama provedbe. Osim toga, rezultati će se analizirati, stvarajući dublji uvid u predmetnu tematiku i omogućujući ciljano praćenje na razini EU-a. EDPB će objaviti izvješće o rezultatima ove analize nakon završetka poduzetih radnji.

Ovaj niz radnji predstavlja drugu inicijativu u okviru Koordiniranog provedbenog okvira (CEF). CEF (eng. Coordinated Enforcement Framework) inicijative imaju za cilj pojednostaviti provedbu i suradnju među tijelima za zaštitu podataka.

U ovoj koordiniranoj provedbenoj aktivnosti sudjelovat će i Agencija za zaštitu osobnih podataka te će u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. započeti s provedbom istraživanja među službenicima za zaštitu podataka u Hrvatskoj.

A

Povezano

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Međunarodna radna skupina za zaštitu podataka u tehnologiji (Berlin Group), čiji je član i predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, izradila je radni dokument o pametnim gradovima, koji uključuje preporuke pružateljima usluga i regulatorima. U radnom...

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

OBRASCI ZA USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA SMJERNICE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA RJEŠENJA, MIŠLJENJA, PREPORUKE   VODIČI I PROMOTIVNI MATERIJALI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA GRAĐANE   Kako zaštititi svoje osobne podatke u online...

X
Skip to content