Pandemija COVID-19 stavila je pred sve zemlje članice EU dosad neviđene izazove u pogledu demokracije i ljudskih prava, uključujući prava na privatnost i zaštitu podataka. U nastojanju da suzbiju pandemiju, vlade su morale pribjeći izvanrednim mjerama, uključujući...