Ažuriranje osobnih podataka klijenata banke - dostava podataka i dokaza o izvorima imovine

Objavljeno 21.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je klijent banke te kako je 12. travnja 2022. godine primio obavijest elektroničkom poštom da dostavi svoje osobne podatke koje je banka dužna prikupljati sukladno posebnim propisima. S tim u vezi podnositelj zahtjeva navodi kako se od njega traže podaci o izvorima imovine te dokazi o istome.

Zahtjev nije osnovan.

U postupku je utvrđeno kako je predmetna banka od podnositelja zahtjeva zatražila osobne podatke putem Izjave klijenta o izvorima imovine i izvorima novčanih sredstava, a u svrhu praćenja poslovnog odnosa klijenta banke pod uvjetima i na način kako je to propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao posebnog zakona. Iz dostavljenog obrasca Izjave razvidno je kako isti uključuje prikupljanje i provjeru podataka o izvoru imovine te izvoru sredstva koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa.

Uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao posebnog zakona, u ovom upravnom postupku, utvrđeno je kako je u konkretnom slučaju obrada osobnih podataka predmetne banke, kao voditelja obrade nužna u svrhu izvršavanja pravnih obveza, tj. zakonskih obveza voditelja obrade koje propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

U konkretnom slučaju za obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva postoji pravna osnova u smislu članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka i zakonita/opravdana svrha u smislu članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka

Više u Rješenju

X
Skip to content