HR | EN

logo
header pozadina-min
I

Proračun 2015.

Proračun Agencije za zaštitu osobnih podataka:

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti osobnih podataka sredstava za rad Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Proračun Agencije za 2015. godinu objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 148 od 15.12.2014. godine.

Preuzmi dokument

I

Proračun 2014.

Proračun Agencije za zaštitu osobnih podataka:

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti osobnih podataka sredstava za rad Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Proračun Agencije za 2014. godinu objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 152 od 17.12.2013. godine, a izmjene i dopune proračuna Agencije za 2014.godinu objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 39 od 27.03.2014. godine.

Preuzmi dokument

X
Skip to content