Nepoduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera osobnih podataka - gubitak dokumentacije

Objavljeno 16.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je kako je došao do saznanja kako u njegovom dosjeu Srednje strukovne škole (dalje u tekstu: Škola) nedostaje njegova ovjerena kopija Diplome o položenom majstorskom ispitu, kao i Potvrda o stečenom zvanju majstor natkonobar, a koje je podnositelj zahtjeva dostavio u Školu 2005. godine.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom upravnom postupku je utvrđeno kako Škola, kao voditelj obrade nije poduzimala odgovarajuće zaštitne mjere osobnih podataka podnositelja zahtjeva, uslijed čega je došlo do gubitka/nestanka dokumentacije podnositelja zahtjeva, a čime su povrijeđene odredbe članka 25. i 32. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju

X
Skip to content