HR | EN

logo
header pozadina-min
Dostava informacija o obradi osobnih podataka

Objavljeno 13.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva ističe kako je putem elektroničke pošte zatražio od društva (pružatelja telekomunikacijskih usluga) informacije o mjestu gdje su spremljeni njegovi osobni podaci te temeljem kojih privola se obrađuju njegovi osobni podaci. Na njegovo traženje, podnositelj zahtjeva navodi kako je dobio samo generički odgovor kojim mu nisu pružene zatražene informacije o obradi njegovih osobnih podataka te kako se informacije o obradi osobnih podataka putem privola mogu dobiti isključivo putem prodajnog mjesta.

Budući da podnositelj zahtjeva nije bio zadovoljan generičkim odgovorom, istoga dana je ponovio svoj upit uz jasno preciziranje kako traži informaciju o obradi njegovih osobnih podataka, točnije mjestima gdje se nalaze spremljeni njegovi osobni podaci, a na koji nije dobio odgovor.

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka je osnovan. Pružanjem generičkog odgovora na upućeni zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup osobnim podacima podnositelja zahtjeva od strane društva, došlo je do povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva iz članka 15. stavka 1., a u svezi s člankom 12. stavkom 2. i 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju.

Pravo na pristup podacima

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj navodi da dopisom Veleučilišta nije postupljeno po njegovom traženju točnije po njegovom zahtjevu za pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka. Također navodi da dopis kojim je na njegov zahtjev odgovoreno nije donijela ovlaštena osoba točnije službenik za zaštitu podataka. Zahtjev je djelomično osnovan.

Pravo_na_pristup_podacima-veleuciliste

X
Skip to content