HR | EN

logo
header pozadina-min

Opća uredba o zaštiti podataka ne propisuje standardizirane predloške za izradu interne dokumentacije u svrhu dokazivanja usklađenosti poslovanja sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Agencija je pripremila primjere predložaka za izradu nekih od internih akata koje voditeljima/izvršiteljima obrade mogu poslužiti kao pomoć u postupku usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Obrazac privole

Saznajte više u Osnovnim informacijama za organizacije, privola, točka 9.

X
Skip to content