Obrada osobnih podataka u zdravstvu

Objava podataka o bolovanju radnika  Novo! Objavljeno 13.01.2023.

Obrada osobnih podataka u svrhu pružanja primarne zdravstvene zaštite (PRIVOLA NIJE PRAVNI TEMELJ!) Novo! Objavljeno 13.01.2023.

Obrada osobnih podataka unutar CEZIH-a Novo! Objavljeno 13.01.2023.

A

Povezano

Objava podataka o bolovanju radnika

Objavljeno: 13.01.2023. Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) zaprimila je Vaš nedovoljno jasan upit vezan za obradu osobnih podataka radnika od strane poslodavca, točnije objavljivanje podataka o bolovanju radnika na folderu koji je dostupan...

X
Skip to content